Chất lượng nước và nước thải

Chất lượng nước tốt là điều cần thiết cho sức khỏe con người, phát triển kinh tế xã hội và hệ sinh thái. Tuy nhiên, khi dân số phát triển và môi trường tự nhiên trở nên xuống cấp, việc đảm bảo có đủ nguồn cung cấp nước an toàn cho mọi người đang ngày càng trở nên thách thức. Một phần chính của giải pháp là sản xuất ít ô nhiễm hơn và cải thiện cách chúng ta quản lý nước thải.

Một nền kinh tế tuần hoàn hơn và do đó bền vững hơn đòi hỏi chúng ta phải coi trọng nước thải vì tiềm năng của nó, thay vì loại bỏ hoặc bỏ qua nó. Không chỉ là một nguồn nước thay thế, quản lý nước thải an toàn có thể giúp bảo vệ hệ sinh thái của chúng ta và cung cấp cho chúng ta năng lượng, chất dinh dưỡng và các vật liệu có thể phục hồi khác.

Hình ảnh có liên quan

Nhu cầu sử dụng nước sạch của con người ngày càng tăng cao

 

Thách thức và cơ hội

Nước phải được quản lý cẩn thận trong mọi phần của chu trình nước: từ trừu tượng nước ngọt, tiền xử lý, phân phối, sử dụng, thu gom và xử lý sau, đến sử dụng nước thải đã xử lý và trở lại môi trường cuối cùng, sẵn sàng để được trừu tượng hóa để bắt đầu lại chu kỳ. Do sự gia tăng dân số, tốc độ đô thị hóa và phát triển kinh tế tăng nhanh, lượng nước thải được tạo ra và tải lượng ô nhiễm nói chung đang gia tăng trên toàn cầu.

Sự sẵn có của nguồn cung cấp nước an toàn và đủ có liên quan chặt chẽ với cách quản lý nước thải. Lượng nước thải không được xử lý tăng lên, kết hợp với dòng chảy nông nghiệp và xả thải công nghiệp, đã làm suy giảm chất lượng nước và nguồn nước bị ô nhiễm trên toàn thế giới. Trên toàn cầu, 80% nước thải chảy ngược vào hệ sinh thái mà không được xử lý hoặc tái sử dụng, góp phần gây ra tình trạng khoảng 1,8 tỷ người sử dụng nguồn nước uống bị nhiễm phân, khiến họ có nguy cơ mắc bệnh dịch tả, kiết lỵ, thương hàn và bại liệt. Không phải là thứ gì đó để loại bỏ hoặc bỏ qua, nước thải sẽ đóng một vai trò lớn trong việc đáp ứng nhu cầu nước ngày càng tăng ở các thành phố đang mở rộng nhanh chóng, tăng cường sản xuất năng lượng và phát triển công nghiệp, và hỗ trợ nông nghiệp bền vững.

Xử lý nước thải, tái sử dụng nước thải đang là giải pháp cấp bách

Nước thải và thành phố

Chủ yếu ở các khu vực thu nhập thấp của các thành phố và thị trấn ở các nước đang phát triển, một phần lớn nước thải được xả trực tiếp vào cống thoát nước mặt gần nhất hoặc kênh thoát nước không chính thức, đôi khi không có hoặc xử lý rất ít. Ngoài nước thải sinh hoạt và chất thải của con người, các bệnh viện và ngành công nghiệp đô thị như khai thác quy mô nhỏ và nhà để xe máy, thường đổ hóa chất độc hại cao và chất thải y tế vào hệ thống nước thải.

Ngay cả ở các thành phố nơi nước thải được thu gom và xử lý, hiệu quả xử lý có thể thay đổi tùy theo hệ thống được sử dụng. Tuy nhiên, nước được sử dụng bởi chính quyền thành phố để tưới cho không gian xanh hoặc làm sạch đường phố không cần phải được xử lý theo tiêu chuẩn có thể uống được. Xử lý nước thải theo tiêu chuẩn chất lượng nước phù hợp với mục đích sử dụng của nó làm tăng khả năng phục hồi chi phí.

Hơn 80% nước thải sinh hoạt của TP Hà Nội được xả trực tiếp ra môi trường 

Sự tăng trưởng của nhu cầu nước đô thị sẽ đòi hỏi các cách tiếp cận mới để thu thập và quản lý nước thải. Thật vậy, nước thải tái sử dụng có thể giúp giải quyết các thách thức khác bao gồm sản xuất thực phẩm và phát triển công nghiệp.

Nước thải và công nghiệp

Áp lực xã hội và môi trường trong những năm gần đây đã dẫn đến một phong trào phát triển cho ngành công nghiệp để giảm lượng nước thải và xử lý nó trước khi thải. Nước thải hiện được coi là một nguồn tài nguyên tiềm năng và việc sử dụng nó, hoặc tái chế sau khi xử lý phù hợp, có thể mang lại lợi ích kinh tế và tài chính. Áp lực xã hội và môi trường trong những năm gần đây đã dẫn đến một phong trào phát triển cho ngành công nghiệp để giảm lượng nước thải và xử lý nó trước khi thải. Nước thải hiện được coi là một nguồn tài nguyên tiềm năng và việc sử dụng nó, hoặc tái chế sau khi xử lý phù hợp, có thể mang lại lợi ích kinh tế và tài chính.

Nước thải có thể được sử dụng trong chính doanh nghiệp hoặc giữa một số doanh nghiệp thông qua ‘cộng sinh công nghiệp’. Tiêu thụ nước công nghiệp chịu trách nhiệm cho 22% lượng nước sử dụng toàn cầu. Năm 2009 tại châu Âu và Bắc Mỹ, mức tiêu thụ nước của các ngành là 50% so với 4-12% ở các nước đang phát triển. Dự kiến ​​ở các nước công nghiệp hóa nhanh chóng, tỷ lệ này có thể tăng thêm 5 lần trong 10-20 năm tới. Do đó, có một sự khuyến khích mạnh mẽ để sử dụng nước thải trong nhà và tại địa phương, chỉ dựa vào tiết kiệm chi phí.

Doanh nghiệp có thể trực tiếp sử dụng một số nguồn nước thải, miễn là phù hợp với mục đích sử dụng. Ví dụ, sử dụng nước xử lý để làm mát hoặc sưởi ấm, hoặc nước mưa từ các mái nhà để xả nhà vệ sinh, tưới tiêu hoặc rửa xe.

Nước thải trong nông nghiệp

Một phần để giúp tối đa hóa năng suất để đáp ứng nhu cầu, việc sử dụng phân bón hóa học và thuốc trừ sâu đã tăng lên trong những năm gần đây cả trong công nghiệp và nông nghiệp nhỏ, làm cho nông nghiệp trở thành một nguồn gây ô nhiễm môi trường tiềm năng.

Ô nhiễm nước ngầm và nước mặt do sử dụng nông nghiệp nước thải chưa được xử lý hoặc xử lý không đầy đủ là một vấn đề lớn ở nhiều nước đang phát triển nơi việc tưới tiêu như vậy được thực hiện. Cải thiện quản lý nước thải có thể cải thiện sức khỏe của người lao động, đặc biệt là trong nông nghiệp, bằng cách giảm nguy cơ tiếp xúc với mầm bệnh.

Nông dân đang ngày càng nhìn vào các nguồn nước không thông thường, chủ yếu là nước thải, cho dù do hàm lượng chất dinh dưỡng cao hoặc thiếu tài nguyên nước thông thường. Nếu được áp dụng một cách an toàn, nước thải là nguồn cung cấp cả nước và chất dinh dưỡng quý giá, góp phần cải thiện an ninh lương thực và nước và sinh kế.