PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0985 039 886
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC CẤP

Nguồn nước sạch luôn là mối quan tâm không chỉ của mỗi quốc gia mà là của toàn thế giới, của mỗi người.
Với tình trạng ô nhiễm nguồn nước gia tăng, nhiễm mặn, … đang làm khan hiếm đi nguồn nuôi sự sống.
Thừa hưởng công nghệ hiện tại và sự sáng tạo của chính các nguồn nhân sự chất lượng của PENDIN, Chúng tôi đưa ra nhiều giải pháp để cho khách hàng có nguồn nước sạch tốt nhất với chi phí tốt nhất.
Chúng tôi luôn tự hào là những đơn vị tiên phong nuôi dưỡng nguồn sống với những hệ thống xử lý nước sạch từ nguồn nước ngầm, nước mặt hiện nay luôn đảm bảo vượt mức quy định hiện hành QCVN 01-1:2018/BYT về Chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.
Ngoài những sản phẩm, công nghệ phục vụ nước sinh hoạt, chúng tôi còn cho ra những giải pháp đảm bảo nguồn nước cấp cho ngành sản xuất, như: Xi mạ, dệt nhuộm, điện tử, … với nguồn nước yêu cầu cao, siêu tinh khiết với yêu cầu đặc thù.