PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0985 039 886
HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI

Với sự phát triển xã hội nhanh chóng mặt đã phát sinh ra nguồn nước thải to lớn và phức tạp hàng ngày.
Những nước nguồn nước thải này không được xử lý đảm bảo sẽ gây ra ô nhiễm trên diện rộng, tao ra các dịch bệnh gây nguy hiểm đến tính mạng con người.
Cùng song hành với mục tiêu vì môi trường xanh, PENDIN đã được thừa hưởng các công nghệ xử lý nước thải từ các quốc gia phát triển trên thế giới và nguồn nhân sự chất lượng cao không ngừng học hỏi và nghiên cứu, đã sáng tạo ra những công nghệ ngày càng tối ưu hơn, vận hành đơn giản hơn, chi phí thấp hơn và chất lượng hơn cho ra thị trường.
Chúng tôi cung cấp các giải pháp xử lý tối ưu cho tất cả các dòng nước thải hiện nay, như: Nước thải sinh hoạt, nước thải công nghiệp, nước thải trang trại, …
Ngoài cung cấp giải pháp và thi công, chúng tôi còn cung cấp các thiết bị hợp khối xử lý cho các nguồn nước thải công suất nhỏ, các thiết bị xử lý cho từng giai đoạn của trạm, như: Hệ thống tách ép rác, Tuyển nổi, Stripping, Cầu cào bùn, Decanter, Bồn, Cửa phai, …
Hệ thống xử lý nước thải của PENDIN luôn đảm bảo chất lượng xả thải theo quy định hiện hành
QCVN 40-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp
QCVN 14-MT:2015/BTNMT về nước thải sinh hoạt
QCVN 28-MT-2010-BTNMT về nước thải y tế
QCVN 62-MT-2016-BTNMT về nước thải chăn nuôi
QCVN 11-MT:2015/BTNMT về nước thải chế biến thủy sản
QCVN 01-MT:2015/BTNMT về nước thải sơ chế cao su
QCVN 12-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp giấy
QCVN 13-MT:2015/BTNMT về nước thải công nghiệp dệt nhuộm