Sản xuất cửa chống ngập

Đoạn văn bản test thử bài viết

  1. Thử 
  2. Tháp sử dụng vỉ đục lỗ nhiều lớp dạng tầng sôi: sử dụng quá trình tương tự như tháp sử dụng vật liệu đệm dạng giá thể, nhưng thay vì sử dụng vật liệu là giá thể được bố trí dạng khối, thì vật liệu ở tháp này được tách thành nhiều khay với các lỗ nhỏ bố trí thành nhiều lớp cho phép nước nhỏ qua.