Không lãng phí cơ hội đầu tư vào nước thải

Trong những năm gần đây, Trung Quốc đã tăng cường nỗ lực chống ô nhiễm môi trường ở mức độ cao, nhờ vào tốc độ tăng trưởng kinh tế của nước này. Năm 2012, Trung Quốc tuyên chiến với ô nhiễm, và dành ra 3,7 nghìn tỷ NDT cho cuộc chiến; hơn một nửa số quỹ được dành cho việc chống ô nhiễm nguồn nước.

Tuy nhiên, báo cáo môi trường gần đây nhất của Trung Quốc vẫn ảm đạm, cho thấy 61,5% nước ngầm và 28,8% các con sông chính được phân loại là “không thích hợp cho con người tiếp xúc”. Sự ô nhiễm phần lớn do các ngành công nghiệp và nông nghiệp gây ra, và ô nhiễm đã thấm sâu vào mực nước ngầm.

Nước sạch và an toàn đang khan hiếm và hơn một nửa số thành phố của Trung Quốc bị thiếu nước, đặc biệt là ở các khu vực phía bắc khô cằn. Mặc dù Trung Quốc có 20% dân số thế giới, nhưng nước này chỉ sở hữu 7% tài nguyên nước của thế giới. Hơn nữa, những nguồn nước này không đáng tin cậy và phân bổ không đồng đều giữa các tỉnh và vùng.

Khi Trung Quốc đặt mục tiêu đảo ngược tình trạng ô nhiễm nguồn nước nghiêm trọng của mình, nhu cầu về các công nghệ xử lý nước thải cao cấp ngày càng tăng.

Các cơ sở xử lý nước thải hiện có của Trung Quốc

Trung Quốc, sau khi phát triển nhiều công nghệ để xử lý nước thải, có công suất xử lý nước thải lớn thứ hai thế giới, với khoảng 3.340 nhà máy xử lý nước thải vào năm 2012. Phần lớn – 80% – trong số các nhà máy này sử dụng ba công nghệ để loại bỏ chất gây ô nhiễm khỏi nước thải:

Rãnh oxy hóa Quy trình xử lý sinh học cải tiến sử dụng thời gian lưu rắn dài để loại bỏ các chất hữu cơ dễ phân hủy được sử dụng trong xử lý nước thải đô thị và công nghiệp;

Quá trình khử nitơ sinh học kỵ khí (ANANOX) Quá trình khử nitơ sinh học, năng lượng thấp đã được cấp bằng sáng chế sử dụng một buồng xử lý trước và lắng kỵ khí;

Lò phản ứng theo mẻ theo trình tự Nước thải hoặc nước thải từ các thiết bị phân hủy kỵ khí hoặc các công trình xử lý sinh học cơ học được oxy hóa theo từng mẻ, với quá trình sục khí và lắng bùn xảy ra cùng một lúc trong một bể.

Trung Quốc cũng sử dụng các vùng đất ngập nước được xây dựng như một phương pháp sinh thái thay thế để xử lý nước thải và giải quyết các vấn đề về dòng chảy và lưu giữ nước lũ. Đất ngập nước được xây dựng là môi trường sinh học do con người tạo ra kết hợp thủy văn, thảm thực vật và đường dẫn dòng chảy để cung cấp các phương tiện hiệu quả để xử lý nhu cầu oxy sinh hóa, chất rắn hòa tan, nitơ, phốt pho, kim loại nặng, chất ô nhiễm hữu cơ và mầm bệnh. Chúng có thể được xây dựng và tùy chỉnh bằng các cơ chế sinh học hoặc phi sinh học để nhắm mục tiêu các chất ô nhiễm tùy thuộc vào vị trí. Hệ thống đất ngập nước được xây dựng là phương pháp xử lý nước thải rẻ nhất, đòi hỏi khoảng 30 đến 50 phần trăm các vùng nông thôn của Trung Quốc phải hứng chịu nhiều nhất tình trạng thiếu nước và ô nhiễm nước. Hệ thống xử lý nước thải ở nông thôn rất kém. Chỉ 3% số làng và thị trấn có công trình xử lý nước thải và hơn 90% thiếu các công trình thoát nước và xử lý nước thải phù hợp. Bởi vì 300 triệu cư dân nông thôn không được tiếp cận với nước uống an toàn, các vùng nông thôn đang cần nhất các phương tiện xử lý hiệu quả và tiết kiệm. Do thiếu cơ sở hạ tầng, dân số phân tán và các vấn đề địa lý, các cơ sở phân cấp nhỏ hơn sẽ là ứng dụng hiệu quả nhất.

Cơ hội cho các nhà đầu tư

Các nhà đầu tư nước ngoài có thể mang kinh nghiệm và công nghệ mới đến Trung Quốc, nơi tình cảm dân tộc coi trọng vấn đề vệ sinh nguồn nước. Chính phủ Trung Quốc dự kiến ​​sẽ chi thêm 4 nghìn tỷ NDT để cải thiện cơ sở hạ tầng cấp nước và nguồn cung cấp cho hộ gia đình. Sự hỗ trợ tích cực của họ cho nỗ lực này có nghĩa là, ngoài các vấn đề liên quan đến bảo tồn nước, môi trường và quản lý cơ sở công cộng, đầu tư nước ngoài vào công nghệ xử lý nước thải của đất nước là rất cần thiết và được Danh mục các ngành hướng dẫn đầu tư nước ngoài xác nhận.

Thiết kế nước đô thị sáng tạo và công nghệ tiết kiệm nước tiết kiệm năng lượng, hệ thống cấp nước thứ cấp, hệ thống nước thông minh, thu gom nước mưa thân thiện với môi trường, lọc nước, mạng lưới đường ống đô thị và công nghệ tái chế nước là những thành phần phụ trợ cũng mở cửa cho đầu tư nước ngoài.