PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0921806686
Máy khuấy nước thải
  • Máy khuấy nước thải0

Máy khuấy nước thải

Máy khuấy hay máy khuấy chìm là thiết bị khá quan trọng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Máy khuấy thường được lắp đặt tại bể điều hòa. Máy khuấy giúp khuấy trộn đều nước thải trước khi nước thải được xử lý ở các công đoạn tiếp theo. Việc khuấy đều nước thải giúp tăng hiệu quả xử lý chất thải trong nước. 

Mô tả sản phẩm

Máy khuấy hay máy khuấy chìm là thiết bị khá quan trọng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt. Máy khuấy thường được lắp đặt tại bể điều hòa. Máy khuấy giúp khuấy trộn đều nước thải trước khi nước thải được xử lý ở các công đoạn tiếp theo. Việc khuấy đều nước thải giúp tăng hiệu quả xử lý chất thải trong nước. 

Tùy thuộc vào thiết kế của hệ thống xử lý nước thải, mà máy khuấy được lựa chọn có thể là máy khuấy chìm hoặc máy khuấy được lắp đặt phía trên. 

Catalogue
Bình luận
Sản phẩm liên quan