PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0921806686
Thiết bị chính

Thiết bị chính

Bơm nước thải
Bơm nước thải là thiết bị không thể thiếu trong hệ thống xử lý nước thải nói chung và hệ
Máy thổi khí
Máy thổi khí là thiết bị rất quan trọng trong hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt công nghệ
Máy khuấy nước thải
Máy khuấy hay máy khuấy chìm là thiết bị khá quan trọng trong hệ thống xử lý nước thải sinh
Bơm định lượng hóa chất
Bơm định lượng hóa chất thường được sử dụng tại khâu khử trùng của hệ thống xử lý nước và