Quảng Bình: Bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022

(TN&MT)- Nhằm đảm bảo an toàn cho các công trình thủy lợi trong mùa mưa lũ năm 2022, UBND tỉnh Quảng Bình vừa có công văn chỉ đạo các Sở, ban, ngành liến quan tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, đánh giá lại hiện trạng cũng như đẩy nhanh tiến độ thi công của các dự án đang thực hiện.

 

Theo đó, ngày 29/3/2022, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Công văn số 477/UBND-KT về việc tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022 trên địa bàn.

UBND tỉnh Quảng Bình yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi, lưu ý kiểm tra việc vận hành công trình thủy lợi trên địa bàn, rà soát và có giải pháp xử lý hạ du gây ách tắc, không đủ khả năng thoát lũ khi vận hành xả lũ của hồ hứa thủy lợi.

Chủ trì, phối hợp với sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan kiểm tra, đánh giá tổng thể thực trạng an toàn công trình thủy lợi trước mùa mưa lũ năm 2022 trên địa bàn tỉnh, trên cơ sở đó, lập danh mục, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên đầu tư công hư hỏng, xuống cấp có nguy cơ mất an toàn; tham mưu đề xuất kinh phí xử lý, tránh xảy ra sự cố mất an toàn cho công trình, vùng hạ du, kinh phí thực hiện quy định về quản lý an toàn đập, hồ chứa nước.

dap-dung-lon-nhat-tinh-quang-binh-dang-duoc-gap-rut-hoan-thanh-nham-dieu-tiet-nuoc.(1).jpg
Quảng Bình bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2022.

Đồng thời, sau mùa mưa, lũ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo địa phương, đơn vị kiểm tra, đánh giá lại hiện trạng công trình để có phương án sửa chữa, khắc phục. Tổng hợp báo cáo về UBND tỉnh và Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; đôn đốc, kiểm tra công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn; tuyệt đối không thi công các hạng mục công trình chính trong mùa mưa, lũ.

UBND tỉnh Quảng Bình cũng yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thị xã tổ chức tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi trên địa bàn; thực hiện công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại địa phương theo phương châm “bốn tại chỗ”; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, phương tiện dự phòng ứng phó đảm bảo an toàn công trình thủy lợi ngay khi có sự cố xảy ra.

Chỉ đạo các đơn vị quản lý công trình thủy lợi chủ động rà soát, xây dựng phương án ứng phó thiên tai, phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công trình và vùng hạ du, nhất là kịch bản mưa lớn, cực đoan trong bối cảnh vừa phải đảm bảo an toàn phòng, chống dịch vừa phòng, chống thiên tai; kiên quyết xử lý tổ chức, cá nhân không thực hiện đầy đủ quy định của pháp luật về quản lý an toàn công trình thủy lợi; rà soát, đánh giá năng lực của tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi theo quy định, tuyệt đối không giao cho tổ chức, cá nhân không đủ năng lực quản lý, khai thác đập, hồ chứa thủy lợi.

unnamed-1-.jpg
Nhiều công trình nâng cấp hồ đập đang gấp rút hoàn thành.

Các địa phương đôn đốc, kiểm tra công trình đang thi công xây dựng trên địa bàn thuộc thẩm quyền quản lý, đảm bảo hoàn thành tiến độ thi công vượt lũ, chống lũ an toàn; tuyệt đối không thi công các hạng mục công trình chính trong mùa mưa, lũ; tăng cường công tác thông tin, truyền thông, phổ biến chính sách, pháp luật về thủy lợi nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác, bảo đảm an toàn công trình, nâng cao nhận thức, năng lực ứng phó của người dân ở vùng hạ du đập; tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ công trình thủy lợi.

Đài Khí tượng Thủy văn Quảng Bình tăng cường công tác quan trắc khí tượng thủy văn, thu thập số liệu bão, mưa, lũ; dự báo, cảnh báo kịp thời hình thế thời tiết, diễn biến của thiên tai để phục vụ công tác chỉ huy phòng, chống thiên tai trên địa bàn.

Nguồn:  báo Tài nguyên môi trường