$nbsp;

X

0921806686
Song chắn rác

Song chắn rác

Song chắn rác tự động là một trong những thiết bị rất cần thiết trong các công trình xử lý nước thải. Đây là công đoạn xử lý cơ học đầu tiên loại bỏ rác, các chất rắn kích thước tương đối lớn trong nước thải, giúp hạn chế tối đa tải lượng ô nhiễm của nguồn nước thải trước khi vào hệ thống xử lý đồng thời bảo vệ các thiết bị phía sau song chắn rác.

Tùy vào mục đích và tính chất nguồn nước đầu vào mà song chắn rác tự động Bar screen được thiết kế, chế tạo phù hợp với từng hệ thống xử lý nước thải. Chúng tôi xin giới thiệu thiết bị Song chắn rác tự động được sử dụng rộng rãi trong các công trình xử lý nước thải: