Van cửa phai (penstock) vận hành bằng điện, tự động đóng mở theo mực nước thủy chiều