Song chắn rác tự động tại KCN Dệt May Rạng Đông

Công ty cổ phần Kỹ thuật Minh Hậu (PENDIN) sản xuất, chế tạo Song chắn rác tự động (Máy vớt rác tự động) tại Nhà máy xử lý nước sạch KCN Dệt May Rạng Đông – Tỉnh Nam Định