Vai trò của nước và sự cần thiết của việc xử lý, tái sử dụng nước thải.

      Nước là nguồn tài nguyên vô cùng quý giá của con người. Nước trong tự nhiên bao gồm toàn bộ các đại dương, biển, vịnh, sông, hồ, ao suối, nước ngầm, hơi nước ẩm trong đất và trong khí quyển. Trên trái đất nước biển và đại dương chiếm 97%, nước băng đá ở hai cực chiếm 2%. Nước ngọt dạng lỏng chiếm khoảng 1% tổng lượng nước. Như vậy, chỉ có khoảng 0,03% lượng nước trên hành tinh là có thể sử dụng được. Hệ thống xử lý nước tinh khiết

Hình ảnh có liên quan

       Nước cần cho mọi sự sống và phát triển. Nước giúp cho các tế bào sinh vật trao đổi chất, tham gia vào các phản ứng hoá sinh và tạo nên các tế bào mới. Vì vậy, có thể nói rằng ở đâu có nước là ở đó có sự sống. Nước được dùng cho đời sống, sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ. Sau khi sử dụng nước trở thành nước thải, bị ô nhiễm với các mức độ khác nhau. Ngày nay, cùng với sự bùng nổ dân số và tốc độ phát triển cao của công nông nghiệp… đã để lại nhiều hậu quả phức tạp, đặc biệt là vấn đề ô nhiễm môi trường nước. Vấn đề này đang được nhiều sự quan tâm của mọi người, mọi quốc gia trên thế giới.

Kết quả hình ảnh cho nước tưới cây mầm

Nước thải là chất lỏng được thải ra sau quá trình sử dụng của con người như sinh hoạt, dịch vụ, chế biến, công nghiệp, chăn nuôi…và đã bị thay đổi tích chất ban đầu của chúng. Thiết bị xử lý nước thải

Nước thải thường chứa nhiều thành phần phức tạp có bản chất khác nhau. Vì vậy mục đích của xử lý nước thải là khử các tạp chất đó sao cho nước sau khi xử lý đạt tiêu chuẩn chất lượng đã đặt ra. Các tiêu chuẩn chất lượng đó phụ thuộc vào mục đích và cách thức sử dụng.

Xử lý nước thải là việc loại bỏ những tạp chất gây ô nhiễm, trả lại độ tinh khiết cho nước thải. Việc xử lý nước thải bao gồm nhiều công đoạn khác nhau: Từ loại bỏ rác thải, chất rắn có kích thước lớn, các chất không tan lơ lửng dạng huyền phù, các chất hòa tan trong nước thải, các vi sinh vật, vi trùng, vi khuẩn gây bệnh… trả lại độ tinh khiết cho nước, nhằm tái sử dụng nước thải sau xử lý. 

Hệ thống xử lý nước thải

Việc xử lý nước thải giúp loại bỏ tạp chất gây ô nhiễm, làm nước thải trở nên tinh khiết, nên nước thải sau xử lý có thể tái sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: tưới tiêu nông nghiệp, sản xuất công nghiệp, nước cho hoạt động sinh hoạt… giúp cho môi trường tránh khỏi ô nhiễm, bảo vệ sự sống trên hành tinh. 

Việc xử lý nước thải và tái sử dụng nước thải giúp cho không bị thất thoát một lượng lớn nước trên trái đất. Giúp giảm nguy cơ thiếu nước trên toàn cầu.