PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0985 039 886

 • Trạm Quan Trắc nước thải0

Trạm Quan Trắc nước thải

Mô tả sản phẩm

Hệ thống Quan trắc nước thải là gì? Hệ thống quan trắc nước thải là hệ thống được lắp đặt để đo lường chất lượng nước thải đã qua xử lý trước khi ra khỏi môi trường

Tại các nhà máy hoặc khu công nghiệp nặng, hệ thống quan trắc nước thải đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá chất lượng nguồn nước sau khi được xử lý và chuẩn bị đưa ra môi trường.

Quan trắc nước thải là gì?

Quan trắc nước thải là hệ thống được lắp đặt tại nơi nước thải đã qua xử lý các yếu tố ô nhiễm. Hệ thống sẽ theo dõi lưu lượng và đo lường chất lượng nước thông qua các chỉ số đo được tại các điểm lắp đặt.

Các đối tượng cần lắp đặt trạm quan trắc nước thải; theo Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 tháng 4 năm 2015 của Chính Phủ về quản lý chất thải và phế liệu, căn bản pháp luật trực tiếp nhất, quy định về đối tượng phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động:

* Các khu công nghiệp phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục, truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. Khoản 2, điều 39.

* Các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả nước thải từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên (không bao gồm nước làm mát), phải lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục và truyền số liệu trực tiếp cho Sở Tài nguyên và Môi trường địa phương. Khoản 3, điều 39.

* Khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ nằm ngoài khu công nghiệp có quy mô xả thải dưới 1.000 m3/ngày đêm (không bao gồm nước làm mát) và có nguy cơ tác hại đến môi trường lắp đặt thiết bị quan trắc nước thải tự động liên tục. Khoản 4, điều 39.

Lắp đặt trạm quan trắc nước thải để làm gì?

Tại một số khu vực trọng điểm, việc lắp đặt quan trắc nước thải giúp các cơ quan quản lý giám sát việc xả thải được chặt chẽ, giám sát chất lượng và khối lượng nước thải. Tính chất liên tục của trạm quan trắc sẽ giúp cho việc đưa ra các biện pháp giải quyết ứng cứu kịp thời nếu có sự cố.

Nhờ vào trạm quan trắc nước thải, các nhà máy có thể kiểm soát được chất lượng nước đã qua xử lý (nhưng chưa đạt chuẩn) ra môi trường sinh thái, từ đó có những biện pháp điều chỉnh phù hợp.

Đối với các cơ quan quản lý, đầu tư các trạm quan trắc nước thải tự động cho các Khu công nghiệp và các doanh nghiệp có nguồn thải lớn là một giải pháp hữu hiệu trong việc giám sát chất lượng nguồn nước thải. Đồng thời có thể theo dõi hệ thống qua trực tuyến (online) hạn chế được nguồn nhân lực trong quá trình thanh kiểm tra.

Cách vận hành hệ thống trạm quan trắc nước thải online

Các thiết bị quan trắc sẽ được đặt trong tủ kín riêng biệt (trạm cơ sở) Định kỳ theo thời gian quy định, phần nước thải sau khi xử lý sẽ được bơm vào trạm cơ sở. Bên trong trạm cơ sở, các thiết bị đo (sensor) sẽ đo đạc chất lượng nước và chuyển dữ liệu vào bộ thu tín hiệu. Các dữ liệu này được truyền về trạm điều khiển (Trạm Trung tâm) đặt tại trung tâm quan trắc và đồng thời được truyền về sở Tài Nguyên – Môi trường.

Phần mẫu nước thải sau khi đo được sẽ được bơm tuần hoàn về hố gas xả thải. Trong những tình huống cần thiết, người quản lý hệ thống quan trắc có thể điều khiển trạm cơ sở lấy mẫu tự động và lưu mẫu.

Hệ thống quan trắc nước thải online gồm các chỉ tiêu sau

Các thông số có thể quan trắc tự động liên tục (Online) gồm có:

 1. pH (2-12)
 2. Oxi hòa tan DO ( 0 -25 mg/l)
 3. Tổng chất rắn lơ lửng TSS( 0 – 30 000 mg/l)
 4. COD online (0 – 10 000 mg/l)
 5. BOD online ( 0 -200 000 mg/l)
 6. Độ màu Color analyzer ( 0-1 000 Pt-Co)
 7. Ammonia (0 -1 000 mg/l)
 8. Aminium ( 0-1 000mg/l)
 9. Nitrate, Nitrite ( 0-100 mg/l)
 10. Nitơ tổng TN ( 0-200 mg/l)
 11. Phosphate tổng TP ( 0-50 mg/l)
 12. TOC ( 0 -20 000 mg/l)
 13. Coli, Coliform
 14. Độ đục (0 -100 NTU)
 15. Clor dư, Clor TỔng Free Chlorine ( 0-5 mg/l)
 16. Độ dẫn điện Conductivity (0-200 µS/cm)
 17. Độ mặn Salinity (2-92 ppt)
 18. Tổng chất rắn hòa tan TDS ( 0-9999 mg/l)
 19. Độ cứng  (0 – 1 000 mg/l)
 20. Độ kiềm (0-500 mg/l)
 21. Mangane ( 0.005-15 mg/l)
 22. Sắt Fe ( 0.005-5 mg/l)
 23. Nhôm Al (0.005-2 mg/l)
 24. Dầu trong nước Oil-In-Water
 25. Các chỉ tiêu kim loại nặng (Cu, Cr, CN, Fe, Pb, As, Ni, Zn)
 26. Lưu lượng kênh hở Open Channel Flow

Các chỉ tiêu quan trắc chất lượng nước thải sẽ phụ thuộc vào từng lĩnh vực công nghiệp. Một số chỉ tiêu cơ bản đối với nước thải: COD (Nhu cầu Oxy hóa học), TSS (Tổng chất rắn lơ lửng), pH, độ màu, Nitơ, Phospho, Clor dư, Ammoniac, Photphat, Nitrate, TDS, DO…

Ngoài các chỉ tiêu cơ bản, các trạm quan trắc nước thải tự động do Công ty Cổ phần kỹ thuật Minh Hậu lắp đặt đều có thể đo được hầu hết các chỉ tiêu phức tạp như: Kim loại nặng (Cu, Cr, CN, Fe, Pb, As, Ni, Zn), thủy ngân, xyanua…

Trạm quan trắc nước thải online PENDIN

Công ty Cổ phần kỹ thuật Minh Hậu chúng tôi chuyên cung cấp các giải pháp về trạm quan trắc từ tư vấn, thiết kế, lắp đặt trạm quan trắc nước thải theo tiêu chuẩn quốc tế, với các ưu điểm vượt trội:

* Nhỏ gọn. Chi phí hợp lý

* Vận hành với độ tin cậy cao, ít bảo trì bảo dưỡng,

* Đáp ứng những yêu cầu giám sát từ các cơ quan môi trường

* Cung cấp kết quả kịp thời nhanh chóng, giúp nhà máy đưa ra những biện pháp giải quyết kịp thời

* Hệ thống được thiết kế linh hoạt, đáp ứng theo yêu cầu thực tế của khách hàng.

* Cung cấp phần mềm quản lý trên website & ứng dụng trên điện thoại, giúp việc theo dõi quan trắc trở lên dễ dàng

 

Catalogue
Bình luận
Sản phẩm liên quan