Tính ưu việt của công nghệ màng lọc sinh học MBR trong xử lý nước thải

Công ty thiết bị xử lý nước thải Pendin

Công nghệ màng lọc sinh học MBR là công nghệ triển vọng trong thập kỷ qua ứng dụng cho cả nước cấp và xử lý nước thải. Ngày nay, màng lọc sinh học MBR cũng được dùng trong xử lý nước cấp để loại bỏ chất rắn lơ lửng và màu đục của nước. Sự kết hợp giữa màng lọc sinh học MBR với quá trình bùn hoạt tính đã được đánh giá trên các công trình xử lý nước thải, tối ưu quá trình xử lý vi sinh và nước sau xử lý có thể dùng để tái sử dụng. Việc ứng dụng MBR kết hợp giữa công nghệ lọc màng và bể lọc sinh học như là một công đoạn trong quy trình xử lý nước thải có thể thay thế cho vai trò tách cặn của bể lắng bậc 2 và lọc nước đầu ra. Kết quả là có thể loại bỏ bể lắng bậc 2 và vận hành với nồng độ MLSS (chất rắn lơ lửng trong dung dịch bùn) cao hơn. Màng lọc sinh học MBR có thể là loại chìm trong bể hoặc loại đặt bên ngoài bể. Loại đặt trong bể là loại đặt trong bể Aerotank (bể làm thoáng) hoạt động bằng cách hút nước ra khỏi bể bằng bơm hút. Loại đặt ngoài bể vận hành bằng áp lực bơm đẩy ra khỏi bể MBR

Thiết bị công nghệ xử lý nước thải

Công nghệ màng lọc sinh học MBR

Tính ưu việt của công nghệ màng lọc sinh học MBR:

 • Điều chỉnh hoạt động sinh học tốt hơn
 • Chất lượng đầu ra không còn vi sinh khuẩn và mầm bệnh, Loại bỏ tất cả
  vi khuẩn, vi sinh vật có kích thước cực nhỏ, các Coliform, E-Coli
 • Kích thước bể xử lý nhỏ hơn công nghệ truyền thống.
 • Tăng hiệu quả sinh học 10-30%
 • Thời gian lưu nước ngắn (HRT: Hydraulic Residence Times)
 • Thời gian lưu bùn dài (SRT: Sludge Residence Times)
 • Bùn hoạt tính tăng 2-3 lần
 • Không cần bể lắng thứ cấp và bể khử trùng, tiết kiệm được diện tích xây dựng.
 • Dễ dàng kiểm soát quy trình điều khiển tự động.
 • Tỷ lệ tải trọng chất hữu cơ cao.
 • Nhờ kích thước lỗ rỗng cực kỳ nhỏ: 0.01-0.2 μm nên ngăn cách được
  giữa pha rắn và pha lỏng.