$nbsp;

X

0921806686
Thiết bị xử lý khí thải và hệ thống thiết bị xử lý khí thải

Thiết bị xử lý khí thải và hệ thống thiết bị xử lý khí thải

       Trong các thành phần ô nhiễm: ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm đất, ô nhiễm không khí… Thì ô nhiễm không khí là rất nguy hại bởi nó ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng bầu không khí, tác động tiêu cực trực tiếp tới sức khỏe, tính mạng con người, ảnh hưởng tài sản và các công trình xây dựng… Chính vì vậy việc xử lý khí thải là rất cấp bách và cần thiết.

Chúng tôi xin giới thiệu thiết bị xử lý khí thải/ hệ thống xử lý khí thải công nghiệp được thiết kế và xây dựng theo công nghệ hiện đại, nguồn khí thải sau khi qua hệ thống xử lý khí đạt các tiêu chuẩn yêu cầu của quy chuẩn quốc gia về khí thải công nghiệp. 

Hệ thống xử lý khí thải công nghiệp/thiết bị xử lý khí thải  được thiết kế linh hoạt đáp ứng các yêu cầu về vật liệu, kích thước, chi phí vận hành và giá thành sản phẩm…