$nbsp;

X

0921806686
Thiết bị tuyển nổi

Thiết bị tuyển nổi

Thiết bị tuyển nổi là thiết bị dùng để tách và loại bỏ các chất rắn lơ lửng từ chất lỏng, dựa trên những thay đổi trong độ hòa tan của khí áp khác nhau. Không khí được hòa tan trong một chất lỏng sạch và bơm trực tiếp vào bể tuyển nổi. Sau khi vào bể tuyển nổi, áp suất không khí được tạo ra kết hợp với chất lỏng và trở thành siêu bão hòa với các bong bóng khí có kích thước micron. Các bóng khí li ti tạo một lực hấp dẫn bám dính vào các phần tử rắn lơ lửng trong nước và nâng các hạt lơ lửng nổi lên bề mặt chất lỏng, tạo thành một lớp bùn nổi, lớp bùn nổi này được loại bỏ bởi dàn cào ván bùn mặt. Chất rắn nặng lắng xuống đáy được xả về khu xử lý bùn. 

Các loại thiết bị tuyển nổi siêu nông, daf, Disolvedn Air floatation được thiết kế, chế tạo theo công suất thực: