PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0921806686
Thiết bị phòng xông

Thiết bị phòng xông

MÁY XÔNG HƠI ƯỚT AR12C
– Loại máy: xông hơi ướt – Công suất tiêu thụ điện 12 kw – Điện áp đầu vào: 220v-50HZ
MÁY XÔNG HƠI ƯỚT AR4C
– Loại máy: xông hơi ướt – Công suất tiêu thụ điện 4kw – Điện áp đầu vào: 220v-50HZ –
MÁY XÔNG HƠI ƯỚT AR6C
– Loại máy: xông hơi ướt – Công suất tiêu thụ điện 6kw – Điện áp đầu vào: 220v-50HZ –
MÁY XÔNG HƠI ƯỚT AR9C
– Loại máy: xông hơi ướt – Công suất tiêu thụ điện 9 kw – Điện áp đầu vào: 220v-50HZ