Song chắn rác và thông số

Song chắn rác và các thông số:

Cấu tạo của song chắn rác bao gồm các thanh chắn rác bằng théo không gỉ, xếp cạnh nhau và hàn cố định trên khung thép, được đặt ở kênh, mương dẫn nước. Khoảng cách giữa các khe thép được gọi là khoảng hở.

Nhiệm vụ của song chắn rác là giữ lại những tạp chất có kích thước lớn (chủ yếu là rác). Đây là bước đầu tiên trong quá trình xử lý nước thải. 


Phân loại song chắn rác thành các nhóm sau:

Theo  kích  thước khe hở, song chắn rác phân ra loại thô (30-200mm) và loại trung bình (5-25mm). Đối với nước thải sinh hoạt, ít sử dụng loại có kích thước nhỏ hơn 16 mm. Theo cấu tạo, chia làm 2 loại: Cố định và di động.
Theo phương pháp sử dụng, chia làm 2 loại: thủ công và cơ giới. Song chắn rác thường đặt nghiêng 1 góc 45-90 độ so với mặt phẳng ngang để tiện lợi khi vớt rác, theo mặt bằng cũng có thể đặt vuông góc hoặc tạo 1 góc nghiêng so với hướng nước chảy. 

Hiện nay, sử dụng phổ biến rộng rãi loại song chắn rác hết hợp vừa chắn giữ rác vừa nghiền rác, đảm bảo tốt về mặt vệ sinh, chế độ công tác ổn định và quản lý dễ dàng.

Số khe hở của song chắn rác được tính theo công thức:

n= (Qmax< x .K)/(VxLxH)
Trong đó: n= số khe hở
          Qmax= Lưu lượng lớn nhất của nước thải   
          V= Tốc độ nước chảy qua song chắn        (m/s)
          L= Khoảng cách giữa các khe hở              (mét)
          K= Hệ số tính đến mức độ cản trở của dòng chảy do hệ thống cào rác, K= 1,05
          H= Độ sâu của lớp nước
>