Quản lý vận hành trạm xử lý nước và nước thải

Mục tiêu

– Đáp ứng yêu cầu điều khoản số 4.4.2 của ISO 14001:2004/cor.1:2009 đối với các nhà máy có trạm xử lý nước thải.
– Tối ưu chi phí hóa chất, điện và nguyên vật liệu khác trong trạm xử lý
– Đảm bảo hơn về an toàn trong trạm xử lý nước thải
– Theo yêu cầu của khách hàng của doanh nghiệp
– Nhân sự mới đáp ứng được công việc quản lý vận hành trạm xử lý nước thải
– Cập nhật kiến thức về vận hành trạm xử lý
– Giảm thiểu các rủi so về sự cố trong trạm xử lý
– Mục đích xin việc và công việc thực tế

Quy trình

a. Tổng quan về công nghệ, hệ thống xử lý nước và nước thải

 • Các vấn đề về pháp lý liên quan đến chất lượng công trình, chất lượng nước thải sau xử lý, các quy định xử phạt liên quan.
 • Công nghệ xử lý nước thải cho một số loại hình sản xuất điển hình.
 • Một số lưu ý khi áp dụng công nghệ xử lý nước thải cho doanh nghiệp: chi phí bảo dưỡng, vận hành.
 • Quản lý nhà máy xử lý nước thải: xây dựng đội ngũ nhân sự, cơ sở hạ tầng, quản lý nhân viên, phân công công việc, xây dựng báo cáo và công tác ứng phó các sự cố.

b. Hướng dẫn vận hành hệ thống xử lý

 • Hiểu và nhận diện toàn bộ cấu tạo của công trình xử lý nước thải thực tế tại nhà máy.
 • Đọc và hiểu toàn bộ quy trình vận hành hệ thống.
 • Tiến hành vận hành toàn bộ hệ thống xử lý.
 • Đánh giá hiệu quả xử lý thực tế qua từng công đoạn xử lý của nhà máy.

c. Hướng dẫn bảo trì thay thế thiết bị

 • Đánh giá hiệu suất của các công đoạn xử lý và lên phương án thay thế.
 • Kỹ thuật thay thế và bảo dưỡng thiết bị.
 • Phòng ngừa và ứng phó các loại sự cố trong qua trình vận hành và thay thế.

d. Hướng dẫn xây dựng báo cáo và sổ tay hướng dẫn vận hành

 • Lấy mẫu nước thải doanh nghiệp, kiểm soát đầu ra của doanh nghiệp. Phương án giải quyết tranh chấp một khi doanh nghiệp xả thải vượt chuẩn
 • Xây dựng báo cáo chất lượng nước thải, phương án thay thế thiết bị.
 • Xây dựng sổ tay hướng dẫn vận hành nhà máy xử lý.
 • Lập biểu phí xử lý và vận hành hệ thống nhà máy xử lý.