PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0921806686
Máy gia nhiệt

Máy gia nhiệt

MÁY GIA NHIỆT Y100D
  Thông số Đơn vị MDY100D  Công suất sưởi ấm KW 38  Công suất tiêu thụ điện KW 9,2  Điện
MÁY GIA NHIỆT Y200D
  Thông số Đơn vị MDY200D  Công suất sưởi ấm KW 84  Công suất tiêu thụ điện KW 19  Điện
MÁY GIA NHIỆT Y300D
  Thông số Đơn vị MDY300D  Công suất sưởi ấm KW 100  Công suất tiêu thụ điện KW 25  Điện
MÁY GIA NHIỆT Y30D
  Thông số Đơn vị MDY30D  Công suất sưởi ấm KW 14  Công suất tiêu thụ điện KW 3  Điện
MÁY GIA NHIỆT Y50D
  Thông số Đơn vị MDY50D  Công suất sưởi ấm KW 19  Công suất tiêu thụ điện KW 5  Điện
MÁY GIA NHIỆT Y40D
  Thông số Đơn vị MDY40D  Công suất sưởi ấm KW 16  Công suất tiêu thụ điện KW 4  Điện
MÁY GIA NHIỆT Y60D
  Thông số Đơn vị MDY60D  Công suất sưởi ấm KW 26  Công suất tiêu thụ điện KW 6  Điện