$nbsp;

X

0921806686
Lọc rác trống quay

Lọc rác trống quay

          Thiết bị lọc rác trống quay được sử dụng trong giai đoạn đầu của hệ thống xử lý nước thải, nó có tác dụng loại bỏ rác, vật rắn với kích thước nhất định ra khỏi nguồn nước thải giúp tránh hỏng hóc cho các thiết bị, máy móc ở các khâu sau trong hệ thống xử lý. 

Thiết bị lọc rác trống quay được thiết kế linh hoạt tùy thuộc vào yêu cầu tính chất của nguồn nước thải, yêu cầu của khách hàng về vật liệu, kích thước, giá thành…