PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0921806686
Hoá chất
Axit HCL cho bể bơi
Tính chất hóa học Phân ly trong nước tạo ra ion H+ và ion Clo, Cl–. Phương trình: HCl +
Phèn xanh – Đồng sunfat
Nếu bể bơi xuất hiện nhiều tảo độc, có thể cân nhắc sử dụng phương án dùng Phèn xanh –
Soda ash Light
SODA hay hóa chất Na2CO3 được sử dụng nhiều trong các lĩnh vực công nghiệp và rất phổ biến trong