Hà Nội tập trung kiểm soát, xử lý ô nhiễm nguồn nước các lưu vực sông

Nỗ lực kiểm soát ô nhiễm các lưu vực sông, TP Hà Nội đã và đang tập trung nghiên cứu, triển khai các biện pháp xử lý ô nhiễm cho toàn bộ hệ thống hồ nội, ngoại thành, các con sông gây ô nhiễm nghiêm trọng.

Theo báo cáo của Sở Xây dựng Hà Nội, trước thực trạng môi trường nước một số lưu vực sông chảy qua địa bàn thành phố đang diễn biến phức tạp, một số nơi chất lượng nước bị ô nhiễm, thậm chí nghiêm trọng, dòng chảy trên sông không đáp ứng được khả năng tự làm sạch chất ô nhiễm, UBND thành phố Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp quản lý và cải thiện chất lượng môi trường sông, hồ thành phố.

Trong đó, Hà Nội ưu tiên xử lý ô nhiễm cho toàn bộ hệ thống hồ nội, ngoại thành, các con sông gây ô nhiễm nghiêm trọng là sông Nhuệ, sông Đáy, sông Tô Lịch… Đặc biệt, sau khi xác định cụ thể các “điểm đen”, bức xúc về ô nhiễm môi trường, các sở, ngành liên quan của Thành phố đã tăng cường quản lý vệ sinh môi trường dọc các tuyến sông: Tô Lịch, Kim Ngưu, Lừ, Sét. Đồng thời, nạo vét duy tu, duy trì, hệ thống thoát nước lòng cống, mương nhằm giảm thiểu ô nhiễm.

Đối với sông Tô Lịch, trong 2 năm qua, Thành phố tiếp tục duy trì bè thủy sinh trên sông để tạo cảnh quan và góp phần giảm thiểu ô nhiễm.

Thành phố Hà Nội cũng chỉ đạo các sở, ngành liên quan triển khai nhiều giải pháp cụ thể nhằm góp phần cải thiện ô nhiễm nguồn nước Sông Nhuệ, Sông Đáy theo Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Các Nhà máy xử lý nước thải hiện có trên địa bàn Thành phố, các trạm bơm tiêu nước vào sông Nhuệ, sông Châu Giang cũng được vận hành thường xuyên. Cùng với đó, đầu tư, vận hành hệ thống quan trắc chất lượng nước mặt tự động trên sông Nhuệ, sông Đáy và sông Tô Lịch.

Theo các chuyên gia, chưa thu gom được nước thải là vấn đề lớn nhất hiện nay của môi trường Hà Nội. Nước thải sinh hoạt và công nghiệp xả thẳng ra môi trường là nguyên nhân chính khiến các dòng sông trở nên đen đặc, bốc mùi hôi thối. Muốn xử lý triệt để nước thải thì trước hết phải thu gom.

Do vậy, để giải quyết tận gốc vấn đề ô nhiễm môi trường nước sông, hồ, Hà Nội tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu xây dựng các trạm, nhà máy xử lý nước thải quy mô lớn, trạm xử lý nước thải khu, cụm công nghiệp, làng nghề bảo đảm chất nước nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn môi trường; các dự án nâng cấp trục chính sông Nhuệ đoạn từ vành đai 4 đến hết hệ thống; xây dựng các trạm bơm tiêu nước vào sông Nhuệ, trạm bơm Thạch Nham, Nhân Hiền, Xém, Lễ Nhuế 1, Lễ Nhuế 2, một số cụm công trình đầu mối dự án trạm bơm tiêu Yên Nghĩa…; nạo vét lòng dẫn sông Đáy đoạn từ đập Đáy đến cầu Mai Lĩnh…

Các cơ quan chức năng của Hà Nội cũng tăng cường công tác thanh, kiểm tra, giám sát các tổ chức, cá nhân, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, y tế… trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, tài nguyên nước. Qua đó, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hoạt động xả nước thải vượt quy chuẩn cho phép vào môi trường.

Mặc dù vậy, trong quá trình triển khai công tác quản lý, kiểm soát môi trường cho hệ thống sông, hồ của Hà Nội còn gặp nhiều khó khăn do thiếu sự nghiên cứu đồng bộ. Việc huy động các nguồn lực cho cải thiện ô nhiễm các lưu vực sông còn nhiều hạn chế.

Thời gian tới, TP Hà Nội sẽ nghiên cứu, tập trung thu thập các tài liệu có liên quan hiện có, tham vấn các bên liên quan để đánh giá, xác định mức độ ô nhiễm nguồn nước; đồng thời, nghiên cứu hiện trường và đề xuất các giải pháp giảm thiểu và kiểm soát ô nhiễm trong tương lai, trong đó, có tính đến các đề xuất của các bên liên quan trong việc cải thiện các sông đã và đang được thực hiện… để tăng cường kiểm soát, giải quyết ô nhiễm nguồn nước các lưu vực sông Nhuệ, Đáy, Tô Lịch, Tích, Bùi và các lưu vực sông lớn nói chung.

Theo báo Tài nguyên môi trường