GIẢI PHÁP THIẾT KẾ

PENDIN đưa ra những giải pháp trong lĩnh vực thiết kế về ngành nước để cá nhân, đơn vị có thông tin tham khảo để đưa ra những sản phẩm tốt hơn, chất lượng cho xã hội và cho ngành môi trường.

I- Các lưu ý và giải pháp trong thiết kế Hệ thống xử lý nước thải

    1. Diện tích cho trạm xử lý nước thải:

Rất nhiều đơn vị đã không chú ý đến việc lựa chọn diện tích đặt trạm nước thải trong quy hoạc, dẫn đến khi đã chốt  phê duyệt quy hoặc, nhưng khi chuyển mặt bằng vị trí cho đơn vị chuyên môn thiết kế, lúc đó mới gặp vấn đề thiết diện tích.

Khi lập quy hoạch cần xem Căn cứ lập quy hoạch thiết kế về diện tích đặt khu xử lý thải, hành lang xanh, quy định khác về sự cố, …. Với trạm xử lý nước thải, chúng tôi khuyến vị các đơn vị lập quy hoạch để dành phần diện tích để làm khu trạm xử lý nước thải theo QCVN 07-2016/BXD

Nếu cần biết chính xác diện tích quy hoạch cho từng công suất trạm thì liên hệ để được chúng tôi hỗ trợ tính toán miễn phí.

    2. Tính lưu lượng nước thải đầu vào cho trạm xử lý nước thải:

Vấn đề tính lưu lượng đầu vào cho trạm xử lý là việc rất quan trọng, nếu tính thiếu thì gây ra hậu quả sau này trạm xử lý nước đầu ra không đạt tiêu chuẩn

Nếu tính lưu lượng đầu vào lớn quá lại gây ra lãng phí chi phí đầu tư và khi vượt các mức lại thêm các chi phí khác nữa (Trạm xử lý nước thải có lưu lượng đầu vào >1000 m3/ngày đêm phải làm thêm trạm quan trắc tự động)

Hiện nay có rất nhiều cách tính lưu lượng đầu vào như: Tính theo lượng nước cấp, tính theo ngành nghề, tính theo đầu người, … mỗi cách tính toán đều cho ra số liệu mang tính tương đối, chúng ta cần cân tính tất cả các cách tính đó để đánh giá ra kết quả sát nhất, chính xác nhất.

Mỗi loại nước thải của ngành nghề riêng thì có quy chuẩn riêng quy định, bạn có thể tham khảo các quy chuẩn của từng ngành nghề đó QCVN của các ngành nghề

 

 

(Các dữ liệu về giải pháp thiết kế, chúng tôi cập nhật trong bài này)

Bạn quan tâm thì lưu, share link hoặc comment, để mỗi lần cập nhât, chúng tôi sẽ gửi tin nhắc bạn./.