Dự án bảo trì sửa chữa trạm XLNT tại khách sạn Wyndham Garden

Dự án: Trạm xử lý nước thải tại khách sạn Wyndham Garden
Hạng mục: Bảo trì, sửa chữa trạm XLNT công suất 100m3/ngày.đêm
Địa chỉ: HH01 Tố Hữu, Vạn Phúc, Quận Hà Đông, Hà Nội, Việt Nam
Một số hình ảnh bảo trì bảo dưỡng tại trạm: