Trạm xử lý nước thải sinh hoạt CS 150 m3/ngày đêm chuẩn B tại thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi

  • Hợp đồng: Cung cấp, lắp đặt, chuyển giao công nghệ hệ thống xử lý nước thải (Module hợp khối) sinh hoạt công suất 150 m3/ngày đêm. Nước đầu ra đạt chuẩn B tại 
  • Dự án: Đức Phổ Gateway
  • Địa điểm: Đường Trần Hưng Đạo, Thị xã Đức Phổ, Quảng Ngãi
  • Chủ đầu tư: Công ty TNHH Bách Bằng
  • Nhà thầu: Công ty cổ phần kỹ thuật Minh Hậu

Hình ảnh tổng quan dự án:

Một số hình ảnh thực tế được ghi lại trong quá trình thi công: