PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0921806686
Bơm lọc
BƠM LỌC EMAUX 1,5HP – SB15
– Kết nối in-out D60 – D717, H413, L275mm + Chất liệu/Màu sắc: SUS316/Đen xanh – Vỏ máy bằng nhựa
BƠM LỌC EMAUX 1HP – SB10
– Kết nối in-out D60 – D717, H413, L275mm + Chất liệu/Màu sắc: SUS316/Đen xanh – Vỏ máy bằng nhựa
BƠM LỌC EMAUX 1HP – SC050
– D600, H370, L240mm – Kết nối in-out D50 + Chất liệu/Màu sắc: SUS316/Đen xanh – Vỏ máy bằng nhựa
BƠM LỌC EMAUX 1HP – SC100
– D600, H370, L240mm – Kết nối in-out D50 + Chất liệu/Màu sắc: SUS316/Đen xanh – Vỏ máy bằng nhựa
BƠM LỌC EMAUX 2HP – SB20
– Kết nối in-out D60 – D717, H413, L275mm + Chất liệu/Màu sắc: SUS316/Đen xanh – Vỏ máy bằng nhựa
BƠM LỌC EMAUX 2HP – SC200
– D600, H370, L240mm – Kết nối in-out D50 + Chất liệu/Màu sắc: SUS316/Đen xanh – Vỏ máy bằng nhựa
BƠM LỌC EMAUX 3HP – SB30
– Kết nối in-out D60 – D717, H413, L275mm + Chất liệu/Màu sắc: SUS316/Đen xanh – Vỏ máy bằng nhựa
BƠM LỌC EMAUX 3HP – SB30
– Kết nối in-out D60 – D717, H413, L275mm + Chất liệu/Màu sắc: SUS316/Đen xanh – Vỏ máy bằng nhựa
BƠM LỌC EMAUX 4HP – EPH400
–  D770, H370, L260mm – Kết nối in-out D60 + Chất liệu/Màu sắc: SUS316 – Vỏ máy bằng nhựa chịu
BƠM LỌC KRIPSOL – KSE 100M.B
Đặc điểm bơm lọc +Tự mồi thân bơm,có tăng cường rọ lọc rác,cánh bơm chịu được hóa chất,giảm tối đa
BƠM LỌC KRIPSOL – KSE 150M.B
Đặc điểm bơm lọc +Tự mồi thân bơm,có tăng cường rọ lọc rác,cánh bơm chịu được hóa chất,giảm tối đa
BƠM LỌC KRIPSOL – KSE 200M.B
Đặc điểm bơm lọc +Tự mồi thân bơm,có tăng cường rọ lọc rác,cánh bơm chịu được hóa chất,giảm tối đa