PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0921806686
Bình lọc
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D900 – M360
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D900 – M36
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D900 – M36
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D900 – M36
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D900 – M36
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D900 – M360
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D900 – M36
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D900 – M36
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D900 – M36
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D900 – M36

BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D900 – M36

- Hãng: Minder

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
- Đường kính 900mm
- Chiều cao 1300mm
- Đường kính van 2"
- Lưu lượng 30 m3/h
- Vật liệu lọc: 110kg sỏi, 240kg cát

 

Mô tả sản phẩm

Catalogue
Bình luận
Sản phẩm liên quan