PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0921806686
Bình lọc
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D800 – M320
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D800 – M32
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D800 – M32
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D800 – M32
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D800 – M320
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D800 – M32
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D800 – M32
  • BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D800 – M32

BÌNH LỌC MINDER VAN ĐỈNH – D800 – M32

- Hãng: Minder

- Xuất xứ: Trung Quốc

- Bình lọc gia cố sợi thủy tinh
- Đường kính 800mm
- Chiều cao 1200mm
- Đường kính van 2"
- Lưu lượng 25 m3/h
- Vật liệu lọc: 100kg sỏi, 150kg cát

 

Mô tả sản phẩm

Catalogue
Bình luận
Sản phẩm liên quan