PENDIN – Sự sáng tạo nơi cuối nguồn
0921806686
Bình lọc
  • BÌNH LỌC KRIPSOL VAN NGANG – AK9000
  • BÌNH LỌC KRIPSOL VAN NGANG – AK900
  • BÌNH LỌC KRIPSOL VAN NGANG – AK900
  • BÌNH LỌC KRIPSOL VAN NGANG – AK900
  • BÌNH LỌC KRIPSOL VAN NGANG – AK900
  • BÌNH LỌC KRIPSOL VAN NGANG – AK9000
  • BÌNH LỌC KRIPSOL VAN NGANG – AK900
  • BÌNH LỌC KRIPSOL VAN NGANG – AK900
  • BÌNH LỌC KRIPSOL VAN NGANG – AK900
  • BÌNH LỌC KRIPSOL VAN NGANG – AK900

BÌNH LỌC KRIPSOL VAN NGANG – AK900

Mô tả sản phẩm

- Áp suất tối đa: 1.6 kg/cm2.
- Áp suất làm việc: 0.8 – 1.3 kg/cm2
- Áp suất thử nghiệm: 2.5 kg/cm2
- Nhiệt độ hoạt động: 1ºC – 40 ºC.
- Kích thước cát lọc: 0.4 – 0.8 mm.
- Đường kính: 900mm.
- Lưu lượng: 31.5 m3/h
- Trọng lượng: 40 kg
- Trọng lượng cát sử dụng: 325 kg
- Đường kính ống kết nối: 2 inch (63mm)

Catalogue
Bình luận
Sản phẩm liên quan