Từ rác thải tới năng lượng

Rác thải được sử dụng như nhiên liệu để tạo ra năng lượng, giống như các nhà máy điện sử dụng than đá, dầu mỏ hoặc khí gas tự nhiên. Nhiên liệu đốt nóng khiến  hơi nước bay hơi làm động cơ tuabin chạy tạo ra điện.

Rác nên được phân loại theo 3R: Reuse, Recycle, Reduce.

Sinh vật, các chế phẩm sinh học, vật liệu như giấy, bìa cứng, chất thải thực phẩm, lá, gỗ, sản phẩm da.

Các vật liệu dễ cháy không bằng chất dạng sợi như nhựa và các vật liệu tổng hợp khác được làm từ dầu mỏ.

Các vật liệu không cháy như thủy tinh và kim loại. Đối với nhựa, thủy tinh, giấy, kim loại và gỗ nên tái chế. Các loại rác sinh hoạt, rác sinh học, thương mại thích hợp cho quá trình đốt.

Trong năm 2014, toàn nước Mỹ thải ra 258 triệu tấn rác thải rắn đô thị, trong đó:

  • 53% đã được chôn lấp
  • 35% được tái chế và ủ phân
  • 13% đốt cháy tạo năng lượng (Theo điều tra của Trung tâm Năng lượng Quốc gia Mỹ).

Các nhà máy sản xuất điện năng lượng từ rác thải của Mỹ đã đốt cháy 29 triệu tấn rác thải đô thị trong năm 2015, tạo ra gần 14 tỷ KW điện. Nhiều bãi chôn lấp tạo ra điện bằng cách sử dụng khí metan qua sự phân hủy sinh khối ở bãi chôn lấp. Việc đốt rác thải cũng làm giảm  87% lượngchất thải tại bãi rác.

Luồng khí từ quá trình đốt luôn được theo dõi để đảm bảo tuân thủ các tiêu chuẩn chất lượng không khí.

Một nhà máy sản xuất điện từ rác thải  với công suất 1000 tấn/ ngày sẽ sản xuất đủ điện cho 15.000 hộ gia đình. 1 tấn chất thải có thể cấp điện cho một hộ gia đình sử dụng trong 1 tháng. Nhà máy cũng có thể vừa sản xuất điện vừa cung cấp nhiệt cho các doanh nghiệp xung quanh hoăc với các mục đích sử dụng khác nhau