$nbsp;

X

0921806686
THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

THIẾT BỊ XỬ LÝ NƯỚC THẢI

  • Nước thải thí nghiệm công suất 50 m3/ngày0
  • Nước thải thí nghiệm công suất 50 m3/ngày2
  • Nước thải thí nghiệm công suất 50 m3/ngày3
  • Nước thải thí nghiệm công suất 50 m3/ngày4
  • Nước thải thí nghiệm công suất 50 m3/ngày5
  • Nước thải thí nghiệm công suất 50 m3/ngày0
  • Nước thải thí nghiệm công suất 50 m3/ngày2
  • Nước thải thí nghiệm công suất 50 m3/ngày3
  • Nước thải thí nghiệm công suất 50 m3/ngày4
  • Nước thải thí nghiệm công suất 50 m3/ngày5

Nước thải thí nghiệm công suất 50 m3/ngày

- Công xuất xử lý: 10 m3/ngày

- Tiêu chuẩn: A/40/2011/BTNMT

- Vật liêu chế tạo: Inox 304, Thép CT3

- Hãng: PENDIN

- Xuất xứ: Việt Nam

Liên hệ
Mô tả sản phẩm

- Công xuất xử lý: 40 m3/ngày

- Tiêu chuẩn: B/40/2011/BTNMT

- Vật liêu chế tạo: Inox 304, Thép CT3

- Các thiết bị chính:

+ Hệ thống định lượng hóa chất: điều chỉnh PH, keo tụ-kết bông

+ Khoang keo tụ kết bông

+ Lắng lamen

+ Bồn chứa nước trung gian

- Các thiết bị nhập khẩu xuất xứ EU/G7

 

Catalogue

Tải catalog: Catalog 

Bình luận
Sản phẩm liên quan